வெண்ணிலா கபடிகுழு 2

வெண்ணிலா கபடிகுழு 2

வெண்ணிலா கபடிகுழு 2

வெண்ணிலா கபடிகுழு 2

Vennila Kabaddi Kuzhu 2 is an upcoming Indian Tamil action sports drama film directed by Selva Sekaran. A sequel to Vennila Kabadi Kuzhu (2009), the film is written by the originals director Suseenthiran and features Vikranth and Arthana in the lead roles.

வெண்ணிலா கபடிகுழு 2 Details

Title வெண்ணிலா கபடிகுழு 2
Air Date Jul 12, 2019
Runtime Minutes
Networks Saai Arputham Cinemas,
Genres Drama,
Country India,
Languages ta,

வெண்ணிலா கபடிகுழு 2 Casts

வெண்ணிலா கபடிகுழு 2 REVIEWS

வெண்ணிலா கபடிகுழு 2 Movie Alternate Links